MKB Innovatie Top 100 2014

MKB Innovatie top 100

De lijst met daarin de 100 meest innovatieve MKB bedrijven van Nederland is bekend. De volgorde van de MKB Innovatie Top 100 echter nog niet. De definitieve lijst wordt

Ook voor de adviseurs een wedstrijd


Twee dagen geleden zijn de 100 bedrijven bekend gemaakt die in de MKB Innovatie Top 100 staan. Het doet mij goed om te zien dat hier ook een aantal van mijn klanten bij staan. Ieder jaar dien ik de parels die ik tegenkom in als mogelijke kandidaat voor de lijst. In voorgaande jaren zijn de bedrijven die ik ingediend heb helaas niet in de lijst gekomen en ik moet eerlijk bekennen dat dat toch altijd wel een beetje steekt. Ik begeleid als adviseur deze bedrijven en dan wordt je naast een kritische buitenstaander vaak een ambassadeur van deze bedrijven en wil je graag dat ze een podium krijgen. 2014, nieuwe ronde nieuwe kansen en tot mijn vreugde staan drie bedrijven, waar ik de afgelopen jaren regelmatig mee en voor heb gewerkt in de MKB Innovatie Top 100.

Coblue Cybersecurity

Coblue Cybersecurity


Één van de producten die door Coblue Cybersecurity is ontwikkeld is Coable – Cybersecurity benchmark platform. Met het product Coable – Cybersecurity benchmark platform is Coblue Cybersecurity in de MKB Innovatie Top 100 terecht gekomen. Coa­ble, biedt or­ga­ni­sa­ties de mo­ge­lijk­heid om hun cy­ber­se­cu­ri­ty be­leid te eva­lu­e­ren aan de hand van in­ter­na­ti­o­naal er­ken­de cy­ber­se­cu­ri­ty nor­men (zoals de ISO 27002). Ver­der kun­nen or­ga­ni­sa­ties zich ano­niem ben­ch­mar­ken met an­de­ren in hun branch. Deze ben­ch­mark geeft in­zicht in de zwak­ke plek­ken van de in­for­ma­tie­be­vei­li­ging bin­nen een or­ga­ni­sa­tie. Daar­naast helpt Coa­ble de cy­ber­se­cu­ri­ty van (groe­pen) or­ga­ni­sa­ties te ver­be­te­ren door het fa­ci­li­te­ren van ken­nis­uit­wis­se­ling tus­sen be­drij­ven op het ge­bied van cy­ber­se­cu­ri­ty nor­men en de im­ple­men­ta­tie van deze nor­men.

eMagiz

eMagiz


Voor veel bedrijven is het schaarser worden van medewerkers met IT competenties een issue. Het aantal mensen met een niet-technische achtergrond groeit. eMagiz heeft een tool ontwikkeld waarmee mensen die geen of beperkte IT kennis hebben, in staat gesteld worden om koppelingen te maken tussen hard- en software. Ik kan hier over schrijven maar het bedrijf in kwestie kan dit veel beter uitleggen.

Maiken Systems

Maiken Systems


Het derde bedrijf waar ik regelmatig contact met heb gehad de afgelopen jaren is Maiken Systems. Maiken Systems ontwikkelt en levert innovatieve telemetriesystemen voor dynamische openbare verlichting voor gemeenten en rijkswaterstgaat. De toepassingen van de door Maiken Systems ontwikkelde producten worden vooral gebruikt binnen het publieke domein van het aansturen en monitoren van minigemalen voor de afvalwaterverzorging en de openbare verlichting. De producten die door het bedrijf worden ontwikkeld dragen bij tot vermindering van de CO2 uitstoot, beperking van lichthinder en lichtvervuiling. Met de producten van Maiken Systems kunnen gebruikers en beheerders van openbare verlichting de juiste balans zien te vinden tussen licht en donker in de leefomgeving en flora en fauna.

De definitieve MKB Innovatie Top 100 2014


Elf juni wordt op het hoofdkantoor van Mercedes-Benz in Utrecht de definitieve ranglijst bekend gemaakt. Uiteraard hoop ik dat één of meer van de bedrijven die ik begeleid hoog in de lijst staan, maar de Olympische gedacht van het feit dat ze in de lijst staan stemt mij blij.

Advertisements

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: