Met recht een inspiratiecongres

Link naar de website Nieuwe Producten Bedenken
Gisteren heb ik het Inspiratiecongres Nieuwe Producten bedenken 10 bezocht, georganiseerd door Gijs van Wulfen. Zoals eerder vermeld op mijn blog, wil ik iets vaker tijd nemen om mijzelf te laten inspireren. Net als vorig jaar vond het evenement plaats bij de Hilvaria Studio’s in Hilvarenbeek.

Authentiek verteller
Het event werd afgetrapt door Frans de Vette. Frans de Vette vertelde een tweetal parabels. In de eerste parabel vertelde hij over een drietal kikkers die een heuvel beklimmen en er een groot aantal kikkers onderaan de heuvel schreeuwen dat ze het niet gaan halen. Twee kikkers haken af, de derde klimt door, gaat boven op de heuvel van het uitzicht genieten. Hij hoort de schreeuwende kikkers niet want hij is doof. Moraal van het verhaal; Als je iets wilt bereiken moet je soms doof zijn voor wat anderen zeggen.
De tweede parabel ging over een muis en een konijn. De muis wil koste wat kost op water lopen. Iedere dag probeert hij het en als het dan eindelijk lukt omdat als het water bevroren is, neemt het konijn niet eens de moeite om te kijken. Moraal van het verhaal; Als je altijd in je holletje blijft liggen dan gebeurt er niets. Iedereen in de zaal luisterde ademloos naar hoe Frans de verhalen op een heel authentieke wijze vertelde. Dan blijkt weer dat we allemaal gek zijn op verhalen. Opmerkelijk om te zien dan er op de website van Nieuwe Producten Bedenken niets staat over hetgeen Frans verteld heeft. Ik ben van mening dat veel bedrijven niet goed zijn om een authentiek verhaal te vertellen dat mensen boeit en niet in de gaten hebben dat er vaak niet geluisterd wordt. Als je innoveert, maar je kunt dit niet over de buhne brengen, dan doe je als bedrijf iets niet goed.

Je gaat het pas zien als je het doorhebt
De tweede spreker was Richard Stomp die vertelde over straatjutten. Straatjutten is een concept waarbij mensen nieuwe ideeen krijgen door goed te observeren, vast te leggen en een slag overheen te maken. Waar het in dit concept vooral om gaat is dat mensen leren zien. Ze kijken wel, maar ze zien niets. Hij illustreerde dit met een voorbeeld waarin hij vraag wie er tijdens de reis naar de Hilvaria Studio’s iets gezien had wat hem of haar een idee had opgeleverd. Er staken slecht een paar mensen hun hand op. Onze hersenen zijn veelal gefocust en zien daarom veel niet, anders worden we misschien wel gek Hier vind je een tweetal voorbeelden inzake focus en selectief bewustzijn Whodunnit Selective Attention Test. Richard vertelt dat we vooral goed zijn in patroonherkenning.

Volgens Richard zijn er een drietal rondvoorwaarden nodig om goed te kunnen straatjutten:
1. Je moet naar buiten toe (uit je hok!)
2. leer om te zien en niet alleen maar kijken
3. mind like child (kijk als een kind, onbevangen, zonder oordeel, vergeet ervaring)

Het stappenproces is als volgt:
1. Gaat de straat op, de natuur in, de V&D in etc. etc.
2. Kijk echt
3. Click, dus maak foto’s met je camera, niet nadenken, gewoon een foto maken
4. Sla de foto’s op, hoe noemde dit Mac m
5. Probeer erachter te komen wat het principe is achter wat je gefotografeerd hebt, wat maakt het uniek
6. Probeer op basis van de foto’s te komen tot nieuwe ideeen

IdeaDJ
In een van de ruimtes was de IdeaDJ, Marc Heleven actief. Deze DJ mixte beelden aan elkaar ondersteund door muziek. Jammer was echter dat hij niet in de centrale ruimte stond. Zodoende kreeg hij volgens mij niet de aandacht die hij verdiende. Erg inspirerende beelden die per event waar hij staat op maat worden aangeboden. Er kwamen veel beelden voorbij die van toepassing waren op het Inspiratiecongres. Zou gedurende de dag een soort van achtergrond “muziek” in de centrale ruimte moeten zijn en dan afsluitend muziek en beelden voluit.

Pytch
Als intermezzo tussen de sprekers en breaks was er voor ondernemers een pitch over hun bedrijf te geven en aan de zaal te vragen waar men naar op zoek was. Dit werd georganiseerd samen met Pytch, dat talent in de creatieve industrie een podium geeft. De pitches werden gegeven door ondernemers achter Silk, Raddraaiers in Beweging, Peecho, Brandfighters en Ouderenkwartet.

Biomimicry
De volgende spreker, Gauthier Chapelle vertelde over biomimicry. Biomimicry is de wetenschap waarbij de natuur als voorbeeld dient voor zaken die de mens maakt en waarbij dit een verminderde impact heeft op de natuur. Een van de grondleggers van dit vakgebied, Janine Benyus noemt het: Sustainable Innovation Inspired by Nature. Naderhand kregen we allemaal een boek van deze schrijfster. Gauthier liet hier voorbeelden zien zoals windmolen rotors die vormgegeven worden zoals de borstvinnen van een walvis. Deze hebben allemaal knobbels en dit maakt dat ze makkelijker en sneller door het water kunnen bewegen. Voor meer info kun je kijken op Whalepower. Gauthier gaf aan dat we door windturbines minder afhankelijk worden van aardolie, maar dat we nog geen turbines kunnen produceren zonder gebruik te maken van aardolie.

Een prachtige uitspraak vond ik de volgende die in zijn presentatie stond:

De experten in duurzaamheid bestaan overal rond ons, en hun werk in R&D heeft een voorsprong van 3,8 miljard jaar op het onze…

Hij noemde voorbeelden op verschillende vlakken varierend van grondreiniging met bio assistentie, CO2 binden aan calcium tot hogesnelheidtreinen en de afhankelijkheid van antibiotica.

Kennis van buitenstaanders gebruiken
Bij Syntens proberen we steeds vaker gebruik te maken van kennis van de creatieve industrie om te komen tot innovatieve producten. De creatieve industrie heeft veel originele denkers welk hun denkkracht heel goed te gebruiken is in andere sectoren zoals de industrie of food & agro sector. Tijdens het verhaal van Gauthier kwam ik tot het besef dat we ook heel goed gebruik zouden kunnen maken van kennis die biomimicry specialisten hebben. Toch maar eens een kopje koffie in Belgie gaan drinken.

Swinxs
De laatste spreker, maar een na laatste verteller was Govert de Vries die ons vertelde hoe de ontwikkeling van de Swinxs, de eerste buitenspeelcomputer is verlopen. Ik zelf was al eerder in aanraking gekomen met de Swinxs via een collega. We werden meegenomen van Concepting & prototyping, design, engineering, funding, development, marktintroductie, prosumers naar lessons learned. Het was een heel open en eerlijk verhaal en ik moet zeggen dat Govert een heerlijk onderkoeld gevoel voor humor heeft en dit alles heeft geleid dat de zaal van begin tot eind geboeid heeft geluisterd.

Gouden ketting
Frans de Vette sloot het congres af met een verhaal over een arm gezin en een krot dat een slecht met moeite de eindjes aan elkaar kan knopen. Op een dag worden ze bezocht door een wijze man en een student. De wijze man ziet de kinderen rondlopen in vodden. Hij belt aan en vraagt de vader hoe ze rondkomen. Hij zegt dat ze een kleine koe hebben, de helft van de melk is voor hen zelf en de rest wordt kaas van gemaakt en verkocht en dan redden ze het net. De wijze man en student vertrekken. Dan zegt de wijze man tegen de student om de koe in het ravijn te gooien. De student gelooft zijn oren niet, maar doet het toch.

Na jaren is de student klaar met studeren. Hij heeft wroeging en wil voordat hij gaat reizen het gezin bezoeken dat ze zeven jaar geleden bezocht hebben. Hij komt aan en ziet een enorme villa staan met dure auto’s ervoor. Hij belt aan en vraag waar het gezin is gebleven, want hij gaat ervan uit dat ze vast en zeker hun grond hebben moeten verkopen. De man zegt dat hoe hier vroeger ook woonde in een klein hutje. Hij vertelde dat zeven jaar geleden hun koe in het ravijn gevallen was. Op dat moment zijn ze gaan denken wat ze konden doen om in hun onderhoud te voorzien. Ze kwamen er toen achter dat ze allemaal kwaliteiten hadden waarvan ze tot de koe nog leefde geen gebruik van maakten. Dat had hen in staat gesteld om een bedrijf op te starten en succesvol en rijk te worden.

Op wat voor manier wordt jij belemmerd/belemmer jij jou zelf om onvermoede kwaliteiten te benutten?

Advertisements

2 Reacties

  1. Het was een mooie middag. Heb ook wat video’s opgenomen, deze komen na het weekend online op http://vimeo.com/pytch

  2. […] The busiest day of the year was September 24th with 115 views. The most popular post that day was Met recht een inspiratiecongres. […]

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: