Het Industriële Internet of Things

FHI en PI Nederland organiseerden samen Industrial Ethernet om de gebruikers en potentiële gebruikers te informeren over de mogelijkheden van Industrial Ethernet. Hierbij werd gekeken hoe men gezamenlijk het maximale uit Industrial Ethernet kunnen halen. Tijdens deze bijeenkomst heb ik een presentatie gegeven.

Het internet of things (IoT) is een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Het is de derde fase die het internet doormaakt en het gaat voor een nog grotere omslag zorgen dan de mobiele fase van het afgelopen decennium. Wat echter vaak onderbelicht blijft, is dat het industrial internet of things (IIoT) voor de grootste groei gaat zorgen.

Voor meer informatie neem contact op.

The Internet, You Ain’t Seen Nothing Yet

Het world wide web is relatief jong maar heeft in zijn korte bestaan toch al een enorme invloed op de samenleving gehad en deze invloed zal in de komende jaren exponentieel toenemen. Tot voor kort waren fysiek en digitaal twee gescheiden werelden. De komende jaren zullen deze twee wereld verder versmelten met enorme gevolgen voor de samenleving waarvan een aantal al duidelijk zichtbaar zijn. Tijdens onze interactieve presentatie zullen wij dieper ingaan op een aantal actuele ontwikkelingen zoals de invloed van Mobiel, The Internet of Things, Fog Computing, Privacy en Big Data.

De onopgemerkte revolutie van het industrial internet of things

Het internet of things (IoT) is een thema dat de laatste jaren sterk in de belangstelling staat. Het is de derde fase die het internet doormaakt en het gaat voor een nog grotere omslag zorgen dan de mobiele fase van het afgelopen decennium. Wat echter vaak onderbelicht blijft, is dat het industrial internet of things (IIoT) voor de grootste groei gaat zorgen. Grote multinationals als GE en Siemens zijn hier al heel actief mee bezig, maar bij veel kleinere bedrijven staat de aanstaande revolutie nog niet voldoende op de radar. Het originele artikel vind je hier.

Internet of Things, Valuable Human and Digital Connections that Enable and Drive Durable Business

Disorganize Facebook Friday!

How about we turn the tables on a enormous company like Facebook?! Would that be possible and I’m not thinking of a Facebook hack or DDOS attack. Since most Facebook users still do not vote by their feet I’m thinking of Disorganize Facebook Friday #DFF!

Addicts?

This afternoon I overheard snippets of a conversation between two girls in a shop. They were talking about leaving Facebook with all the changing user policies (the autosuggest wanted to change that for the dutch word politiestaat= policestate, is that a hint?!), but that it was so hard to leave. One of their friends was actually doing a 30 day leave Facebook trial (for real?!).

I’ve just read Hooked, How to build habit-forming product and in it the author describes ….yes how to build a habit-forming products. And for all I know Facebook has read the book very well and implemented those rules.

Not a fan of Facebook

Like some of my friends and co-workers know I an not a big fan of Facebook. Never was a member and same goes for Hyves. Yes they provide a lot of good and yes they bring joy to a lot of people although Russian dissidents beg to differ. And yes I do use other social media since you are on one now.

The thing is that I believe most of them know too much, yes I know, so does Google, so does Apple, the NSA and a whole list of other abbreviations. The Dutch governments (I live in The Netherlands) is actually one of the worst perpetrators percentage wise concerning phonetaps internet taps etc. The thing for me is that the whole balance of power is skewed between a user and the companies that provide the services. That makes that there are a lot of new millionaires and billionaires over the backs of sheepish naive users. Yes they are free to use, but the thing is that with all that data that is delivered by users free of charge, huge volumes of data are aggregated with collosal advantages of the one that owns the data ergo Facebook and it’s peers. Facebook is capable to see if a relationship will end…. a year in advance, because of data patterns, maybe you are that interesting prospects for Match.com? The users of platfroms like Facebook get a free ride, but at what costs?

Experiment

The impact of Facebook itself and the companies it bought such as Whatsapp, Instagram and Occulus, is huge and won’t stop where it is now. Just read The Masterswitch by Tim Wu, Who Owns the Future by Jaron Lanier, The Big Data Revolution by Kenneth Cukier / Viktor Mayer-Schönberger, To Save Everything, Click Here by Evgeny Morozov and the likes to get a bit of an overview what is coming. Just recently Facebook did an experiment where they served people more positive or negative words in their messages to see how it would affect users and boy it did. We were all sitting very cozy in our own well-spun filter bubbles, like decades before but internet technology makes it just that little bit more easy for us and them of course. We were the laughing stock of a couple of growth hackers and data scientists eager to earn a buck on us now and many more in the future.

Disorganize Facebook Friday

How about we and with we I mean consumers me excluded since I don’t use Facebook but I feel like the ant against the kid with the magnifying glass, turn the tables on them and use them for an experiment?! Recently I read that Mat Honan, an author at Wired Magazine Liked all the stuff he read on Facebook. It totally screwed up the results the algorithm showed him. It made Facebook do all sorts of crazy stuff.

How about loads of people who, just like the two girls in the store, who are fed up with the way Facebook has locked them in and misuses their trust, all start screwing the algorithm up by liking everything they come across? Each cat meme, Christmass sweater or thing however stupid it is and try to use our power as people. Lets try to see if we can make their servers serve some smoke on Disorganize Facebook Friday and YOU readers decide which Friday it is and I, as a non-user, will read about it on Twitter and LinkedIn. I know, but they don’t feel as creepy (yet). Lets try and test if we can leverage our power and get that sense of influence back on organsations like Facebook and in the meantime confuse information snooping organisations like the NSA as an added bonus.

DFF FTW!!!!

Books mentioned in this blog
Hooked, How to Build Habit-Forming Products
The Master Switch, The Rise and Fall of Imformation Empires
The Big Data A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think
To Save Everything, Click Here: The Folly of Technological Solutionism
Who Owns the Future

Internet of Things – Smart Industry

Vorige week dinsdag 17 juni 2014 vond de Internet of Things – Smart Industry bijeenkomst op de nieuwe Thales Campus in Hengelo plaats. Met ruim 50 deelnemers, met vertegenwoordigers van bedrijven uit de maakindustrie, IT system integrators, brancheorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken was er sprake van een gemêleerd gezelschap. Er waren zowel plenaire sessies, interactieve groepsdiscussies als parallelsessies die de diversiteit van Internet of Things – Smart Industry van verschillende zijden belichtten.

Location, location, location


Hier wil ik Thales nogmaals bedanken dat ze als gastheer wilden optreden van de bijeenkomst. Thales is volop bezig met de ontwikkeling van het High Tech Systems Park waarmee ze bedrijven bij elkaar willen brengen op het vlak van o.a. hoogtechnologische maakindustrie, IT en sensoriek. De verbouwing van het terrein is in volle gang en de atmosfeer is groen, stijlvol en futuristisch.

De bijeenkomst werd geopend door Job van Harmelen van Thales en Jeroen Bos van de KvK. Daarna was Frank van de Kolk van Thales aan de beurt om meer te vertellen over het High Tech Systems Park en welke ontwikkelingen nog op stapel staan en wat de doelstellingen richting de toekomst zijn.

Nog veel te winnen voor de Nederlandse Industrie


Hierna was ik zelf aan de beurt om de visie van de Kamer van Koophandel te vertolken inzake Internet of Things – Smart Industry en de plannen die wij hebben om samen met ondernemers en andere stakeholders de handschoen op te pakken om ook in Oost Nederland verdere bewustwording te creëren voor deze belangrijke ontwikkelingen en om daarnaast meerdere kennis- en businessclusters te gaan opzetten. Zoals ik al eerder heb geschreven zie ik veel kansen voor bedrijven en ondanks het feit dat we als Nederland op de juiste niveaus enigszins laat aangehaakt zijn op deze globale ontwikkeling, ben ik blij dat nu voldoende ‘awareness’ en ‘sense of urgency’ begint te ontstaan om versnipperde aandacht en geld te focussen en goed te richten.

Stovepipes


Hierna vertelde Mike Balm van Thales over de verkokering die nu overal zichtbaar wordt als het gaat om Internet of Everything, zoals hij het bestempelde, omdat deze ontwikkeling niet alleen over dingen maar vooral over mensen gaat waar ik het helemaal mee eens ben overigens. Op allerlei plaatsen worden toepassingen en apps ontwikkeld en iedereen gebruikt zijn eigen kanaal/koker. Ik vond benaming van stovepipes treffend. Thales heeft binnen de maritieme omgeving ervaring met deze ontwikkeling omdat hun combat management systeem op een schip ook de data van verschillende actors (kanonnen, radar, goalkeeper etc) binnen 1 combat management system gebruikt. Op dit moment is Thales bezig om binnen het civiele domein met IoT ontwikkelingen zodat de verschillende verkokerde kanalen met elkaar kunnen communiceren zodat veel toepassingen samengevoegd kunnen worden.

Smart Customization


Henk-Jan Scholman van Hollander Techniek nam ons mee in de wereld van engineering en Smart Customization. Zij zijn als system integrator actief bij een groot aantal gerenommeerde maakbedrijven. Een belangrijk onderzoek van Smart Industry is het slimmer maken van (productie)processen. Een belangrijk aspect in het verhaal van Hollander Techniek is dat er meer aandacht dient te zijn voor standaarden zodat alles en iedereen beter met elkaar kan communiceren. Ook benadrukte Henk-Jan Scholman het belang het het standaardiseren van veel engineering stappen zodat er maatwerk toegepast kan worden op die plekken in het engineering proces waar maatwerk de meeste waarde toevoegt.

Wat kom je brengen en halen?


Na het eerste plenaire deel zijn we in een vijftal groepen uit elkaar gegaan. Het doel was om inzicht te krijgen met welke onderwerpen bedrijven bezig zijn inzake Internet of Things en te inventariseren wat de verschillende deelnemers zelf meebrengen naar de bijeenkomst voor andere deelnemers en wat ze komen halen. De onderwerpen die in mijn eigen groep aan de oppervlakte kwamen was het belang van een probleemeigenaar met voldoende invloed binnen een netwerk/keten die een IoT – Smart Industry vraagstuk kan agenderen en de kracht heeft om dit door te voeren en ook in mijn groep kwam het belang van standaarden naar voren.

Agro als voorbeeld voor de maakindustrie, Sensetion en AYM


Na de pauze werd de groep aanwezigen in tweeën gesplitst voor de presentaties van Frank van Eck van Inspiro en Janneke Hadders van Dacom. Binnen eerst Syntens en nu de Kamer van Koophandel noemen we regelmatig het voorbeeld van Dacom, winnaar van de Innovatie Top over hoe Internet of Things toegepast kan worden binnen de Agro sector. Ik zelf zat bij de presentatie van Janneke Hadders van Dacom en ben erg enthousiast over haar verhaal. In haar case werd ingegaan hoe Dacom haar business heeft opgebouwd en werd er ingegaan op het aanbieden van een service en later ook een product (Sensetion) en het bijbehorende verdienmodel. Zaken zoals schaalbaarheid, market push versus market pull, verhouding tussen aanbieder van een concept versus de belangrijkste partijen in een keten en datacommunicatie werden belicht.

Leren van onze Duitse buren inzake Industrie 4.0


Wolfgang Marquardt van It’s OWL heeft de deelnemers in sneltreinvaart meegenomen en o.a. verteld over de ontstaansgeschiedenis, clusterdeelnemers en activiteiten van dit toonaangevende cluster. Circa 10 jaar geleden is men in de regio Ost Westfalen Lippe gestart met samenwerking met het onderwerp dat later onder de noemer Industrie 4.0 is komen te vallen. Binnen dit cluster wordt er intensief samenwerkt door de drie O’s: Ondernemers, Onderwijs en Overheid. De bedrijven bestaan uit zowel grote multinationals als MKB bedrijven. De tijd die Wolfgang Marquardt had deed niet helemaal recht aan de interessante materie die hij vertelde.

247TailorSteel


De afsluiting werd verzorgd door Carel van Sorgen van 247TailorSteel, een bedrijf dat al behoorlijk ver is als het gaat om het zijn van een Smart Factory. Er werd ingezoomd op het belang van digitalisering en dit werd o.a. gedemonstreerd met behulp van een voorbeeld uit de retail. Carel van Sorgen benadrukte het belang om juist branchevreemde beurzen te bezoeken en branchevreemde bladen te lezen om zodoende op andere ideeën te komen dan de verschillende bedrijven uit dezelfde branche waar je als bedrijf zelf actief bent. Ook in het verhaal van 247TailorSteel werd ingegaan op het belang van standaarden omdat deze bijdragen aan het makkelijker maken van samenwerking.

En hoe nu verder?


Deze bijeenkomst is een stap in de verdere ontwikkeling en aandacht om Internet of Things – Smart Industry in Oost Nederland. Binnen de Kamer van Koophandel zijn we aan het inventariseren met welke vraagstukken de verschillende deelnemers aan de slag willen en zijn we voornemens om in het najaar een aantal clusters op te starten met daarin deelnemers die 17 juni aanwezig waren, maar ook organisaties die geïnteresseerd zijn of andere organisaties waarvan wij denken dat deze van waarde kunnen zijn voor de clusters. Voor meer informatie of vragen neem contact op met Bas Ramaker van de Kamer van Koophandel en/of kijk op www.kvk.nl/iot

Beer & Internet of Things

Internet of Things in de Leisure Branche


Voor een bijeenkomst in de leisure branche, waar ik recentelijk iets ocht vertellen over de ontwikkelingen en impact die Internet of Things daar gaat hebben, was ik op zoek naar een leuke uitsmijter in de vorm van een leuk filmpje. Het filmpje in kwestie gaat over een slimme koelkast die verbonden is met het tijdadministratie systeem. Ik had het filmpje al eens gezien, maar kon deze niet meer vinden. Als iedereen op vrijdagmiddag de uren had bijgewerkt, dan werd de koelkast op kantoor ontgrendeld en was het mogelijk om een pilsje te nemen. Hier onder het bewuste filmpje en deze koelkast zij voor mij wel een uitkomst zijn…..

Bij het zoeken naar dit filmpje op Google zocht ik op de termen Beer & Internet of Things. Wat schetst mijn verbazing, 139.000.000 hits! Toen ik zocht op Factory & Internet of Things kreeg ik daarentegen 80.200.000 hits. Ik had een onderwerp te pakken met dat bier. Wat is nu echt belangrijk?! Hier onder een tweetal interessante cases (of beer) die ik jullie niet wil onthouden.

Strange Brew: Beer Enters The Internet of Things


In cafés en bars is het bijhouden van de hoeveelheid bier in een vat een tijdrovende bezigheid. Vaak moet iemand het vat optillen en inschatten hoeveel er nog in zit en op deze basis inschatten wanneer weer een nieuwe bestelling geplaatst dient te worden of wanneer het vat vervangen dient te worden. SteadyServ Technologies heeft een concept ontwikkeld waarbij een vat bier op een iKeg gezet wordt, een rond met daarin een sensor die het totale gewicht van het vat bijhoudt. Als dit geïntegreed wordt met het point-of-sale systeem dan stelt het SteadyServe systeem horeca uitbaters in staat om in te zien hoeveel klanten besteden aan bier en maakt het mogelijk om klanten inzicht te geevn hoeveel van hun favoriete bier nog op tap is. Eén ondernemer vertelde dat het systeem ervoor zorgde dat hij veel efficiënter kon bestellen en voor $2000 minder aan bier op voorraad had.

Budweiser Redlight

Budweiser Red Light Ron Kovacs

Budweiser heeft een concept ontwikkeld waarbij als jouw favoriete team bij ijshockey scoort, er een rood licht aangaat in jouw woonkamer en het typische geluid dat tijdens een ijshockeywedstrijd bij een goal gespeeld wordt, ook bij jou thuis te horen is. Je installeert de lamp thuis. Je verbindt deze met je WIFI en via een app kun je aangeven voor welk team jij bent. Kijk hier onder hoe het werkt.